MC²advies biedt advies op diverse terreinen zoals organisatieadvies op gebied van management en bedrijfsvoering. Ons doel is om de te adviseren bedrijven te helpen beter te functioneren en presteren en daarmee bij te dragen aan het realiseren van strategische doelstellingen. Dit wordt bereikt door de bestaande organisatiedoelen eerst goed in kaart te brengen, te analyseren wat de huidige positie van de organisatie is en een plan van aanpak op te stellen dat leidt naar het succesvol realiseren van de doelen. Om dat mogelijk te maken willen we de organisatie eerst leren kennen en willen we weten wat de achtergronden van de geformuleerde doelstellingen zijn.

Het advies richt zich bijvoorbeeld op de bedrijfs-strategie, op het gebied van financieel beleid zoals het implementeren van planning en controlecyclus, het verbeteren van managementinformatie en het resultaat gericht werken (RVE’s).

Bij het adviseren op het gebied van personeelsbeleid valt te denken aan cultuurveranderingen, competentie-ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanbegeleiding. Bij het uitbrengen van ons advies staat implementeerbaarheid centraal. Het advies is daarmee volledig, zonder onduidelijkheden. Helder en toepasbaar adviseren is waar MC² voor staat. De adviezen komen niet van achter ons bureau tot stand.

MC²advies levert de beste oplossing om van een opdracht een succes te maken.  In overleg met de opdrachtgever leveren we de beste adviseur die binnen ons netwerk beschikbaar is. Het leveren van kwaliteit staat daarbij centraal.

 
MC² Consulting © 2016