Geert van Meerveld

Geert werkt vanuit een brede ervaring als financieel manager, financieel directeur en verandermanager. Hij heeft daarbij ervaring opgedaan binnen zowel profit als not for profit organisaties. Vanaf 2009 werkt hij als Interim-manager en is zo in staat zijn opgedane ervaring in te zetten binnen verschillende organisaties. Geert is in staat op effectieve wijze samen te werken met medewerkers op verschillende niveaus binnen uw organisatie. De aanpak die hij daarbij hanteert laat zich kenmerken door heldere communicatie, betrokkenheid bij de organisatie, het tonen van maximale inzet om de opdracht tot een succes te maken, en een menselijke en persoonlijke aanpak. Het in nauwe samenspraak met de opdrachtgever realiseren van een blijvende verandering binnen de organisatie is het einddoel. Geert biedt praktische en bruikbare adviezen op financieel gebied, op het gebied van organisatieontwikkeling en op het gebied van bedrijfsvoering. 

Voor verdere informatie over ervaring en compe-tenties:  http://nl.linkedin.com/in/geertvanmeerveld

 

 
MC² Consulting © 2016